Tầm nhìn và cam kết của chúng tôi là nuôi ba giống cá tầm theo cách hoang dã và hữu cơ nhất có thể, tôn trọng cá và môi trường xung quanh. Nguồn cung cấp trứng cá muối giới hạn giúp chúng tôi đạt được tiêu chuẩn cao hơn và mỗi thìa trứng cá muối mà bạn nếm thử có thể được truy xuất nguồn gốc tới từng chú cá tầm mà chúng tôi đã nuôi dưỡng. Đây là ý nghĩa của việc tạo ra “trứng cá muối thuần chủng”.

.